Riskovurdering og Patrulje rapport

Før tur

For din og andres sikkerhet er det utviklet et risikovurderingsskjema som alle som skal gå patrulje fyller ut før tur. Skjema er mulig å redigere frem til turdato. Kopi blir sendt til den som fyller inn, samt prosjektleder.
Skjema dokumenterer at du som skal gå patrulje har vurdert turen på forhånd, og når det er ferdig utfylt, kan du dokumentere at du har arbeidet med oppgaven om det senere skulle bli et behov.

Etter tur

Det er svært viktig å få tilbakemeldinger fra stipatruljen, og rapporten er derfor obligatorisk for alle som har gått patrulje.
Hendelser og materiell forbruk lagres, for å bygge statistikk. Denne statistikken vil med tiden fortelle hvor vi bør ha fokus, hva folk trenger hjelp og støtte til, samt hvilket materiell forbruk som er foventet.


Begge skjema er enkelt å fylle inn fra mobil, PC eller nettbrett.


Link til risikovurderingsskjema ​​​​​​​

Link til rapport etter patruljering på Preikestolen

Link til rapport etter patruljering på Kjerag.

Ikke opprettet.